Traži

Back To Top

O poduzeću

 DOBRA Mačka - online trgovina

PDV br. : HR54212004209

Poduzeće je PDV obveznik

Matični broj u RS: 6553869000

Broj računa: HR6425030071100087601, SBERBANK d.d.

 

Poduzeće DUKATO d.o.o. je upisano u poslovni registar R Slovenije AJPES, ispostava Maribor dana 19. 02. 2014.

Poduzeće je upisano u sudski registar pod brojem SRG 2014/7428 na Okružnom sudu u Mariboru.

 

Adresa za slanje pošte: DUKATO d.o.o., p.p 103, 49000 Krapina, Hrvatska

Sjedište poduzeća: DUKATO d.o.o., Kolmanova 17, 2312 Orehova vas, Slovenija

Kontakt: info@dobra-macka.com